Activități

Activitatea 1 – Activități de cercetare fundamentală

 • Sub-activitatea 1.1 Design-ul, sinteza și investigarea structurii și a proprietăților unor noi sisteme donoare
 • Sub-activitatea 1.2 Designul, sinteza și investigarea structurii și a proprietăților unor noi sisteme acceptoare
 • Sub-activitatea 1.3 Designul, sinteza și investigarea structurii și a proprietășilor sistemelor conectate prin diferite unități de legare L D-A (I) și D-L-A (II)
 • Sub-activitatea 1.4 Limitarea recombinării de sarcini
 • Sub-activitatea 1.5 Design, sinteză, investigații structurale și ale proprietăților arhitecturilor auto-organizate D-L-A
 • Sub-activitatea 1.6 Achizitia de active corporale, obiecte de inventar, active fixe necorporabile, substante, materiale consumabile si alte produse similare, amenajare de spaţii.

Activitatea 2– Activități de dezvoltare experimentală

 • Sub-activitatea 2.1 Fabricarea prototipurilor de celule OPV
 • Sub-activitatea 2.2 Fabricarea de prototipurilor SMOSC optimizate
 • Sub-activitatea 2.3 Achizitia de active corporale, obiecte de inventar, active fixe necorporabile, substante, materiale consumabile si alte produse similare 

Activitatea 3 – Activități pentru obţinerea, validarea şi protejarea drepturilor de proprietate industrială

 • Sub-activitatea 3.1 Identificarea rezultatelor care vor fi protejate prin brevetare, colectarea datelor experimentale și parcurgerea etapelor necesare pentru depunerea cererilor de brevete

Activitatea 4– Activităţi de informare şi publicitate

 • Sub-activitatea 4.1. Informare publică privind începerea şi finalizarea proiectului
 • Sub-activitatea 4.2. Realizarea paginii web a proiectului
 • Sub-activitatea 4.3. Pregătire, realizare şi expunere materiale de informare şi publicitate
 • Sub-activitatea 4.4. Diseminarea rezultatelor proiectului

Activitatea 5. Management de proiect

 • Sub-activitatea 5.1. Coordonare, monitorizare, comunicare
 • Sub-activitatea 5.2. Management economic şi financiar
 • Sub-activitatea 5.3. Management administrativ- achiziţii
 • Sub-activitatea 5.4. Management resurse umane
 • Sub-activitatea 5.5. Auditare

Planul de lucru.

Implementarea proiectului se bazează pe o strategie orientată pe obiective. Planificarea îndeplinirii activităților, calendarul fiecărei sub-activități (data de început și de sfârșit), precum și livrabilele și țintele cheie propuse sunt prezentate în Figura 2.

Diagrama Gantt: Calendarul activităților

Diagrama Gantt: Calendarul activităților

Figura 2. Diagrama Gantt: Calendarul activităților (data de început și de sfârșit), livrabilele și țintele cheie propuse.

Ţintă cheie:

1) Donori 16 (Schema 3); 2) Donori 17 (Schema 3); 3) donori DCV (Schema 3); 4) Acceptori 18 şi 19 (Schema 4); 5) Acceptori 20 (Schema 5); 6) Donori şi acceptori test (DI, DII,  AI, AII, Schema 6), 7) Sisteme D-L-A (II, Schema 6); 8) Linkeri selecţionaţi; 9) Sistemele D-L-A 21 şi 22 (Schema 7); 10) Sisteme D-L-A 21 şi 22 cu proprietăţi optoelectronice adecvate; 11) Scheme retrosintetice pentru DRG-L-ARG (Schema 8); 12) Sisteme DRG-L-ARG; 13) Scheme retrosintetice pentru III-VII (Schema 9); 14) Sistemele ţintă III şi IV; 15) Sistemele ţintă V; 16) Sistemele ţintă VI ş VII; 17) Arhitecturi auto-asamblate 18) OSC-uri dublu strat cu donori DCV/C60; 19) SMOSC-uri D-A şi D-L-A; 20) SMOSC-uri III-IV cu structuri autoasamblate; 21) SMOSC-uri V-VII cu structuri auto-asamblate; 22) Prototipuri SMOSC optimizate; 23) Echipamente pentru fabricarea OSC-urilor /echiparea unui nou laborator; 24) Recrutare personal; 25) Recrutare personal; 26) Recrutare personal.

Livrabile:

Web-site-ul  proiectului (luna 8), Rapoarte ştiinţifice si financiare  (lunile 6, 12, 18, 24,30, 36, 42, 48); proceduri de sinteză (lunile 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48); Fişe de caracterizare a compuşilor sintetizaţi (spectre RMN, UV-VIS, fotoluminescenţă, CV, HRMS) (lunile 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48); Prototipuri OSC (lunile 18, 24, 36, 42, 48); postere şi comunicări orale (lunile 10, 16, 30, 40), publicaţii (cel puţin 10, lunile 16, 24, 40, 48), workshop-uri (lunile 30, 48), Anunţuri în presă/evenimente  (lunile 6, 48); plan de implementare/comunicare (luna 2), contracte de achiziţii (lunile 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48);  contracte de angajare (lunile 6, 10, 18), cereri de rambursare (lunile 6, 12, 18, 24,30, 36, 42, 48); raport pentru auditul final (luna 48); cereri de patent (lunile 36, 48).