Echipa de management

Nume și prenume Poziția în proiect
Jean Roncali Director de proiect
Ion Grosu Responsabil proiect
Eugenia  Mihaela Neamţ Asistent manager de proiect
Dana Barbur Responsabil financiar
Cristina Socaciu Responsabil achiziţii
Carmen Ciplea Responsabil publicitate