Echipa de management

Echipa de management a proiectului

Nume și prenume

Poziția în proiect

Jean Roncali Director de proiect
Ion Grosu Responsabil proiect
Eugenia  Mihaela Neamţ Asistent manager de proiect
Dana Barbur Responsabil financiar
Cristina Socaciu Responsabil achiziţii
Carmen Ciplea Responsabil publicitate