Finalizare proiect

Cluj-Napoca, 31.08.2020

ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT

Universitatea”Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca / Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul “MATERIALE ACTIVE UNICOMPONENTE PENTRU CELULE SOLARE ORGANICE BAZATE PE COMPUŞI PI-CONJUGATI AUTOASAMBLAŢI”- cod SMIS 103509, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Competitivitate 2014 -2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare (CDI)  în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea  1.1.4.  Atragerea  de  personal  cu  competențe avansate  din străinătate pentru consolidarea capacității CD, tip proiect – Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate, în baza contractului de finanțare nr. 21/01.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) încalitate de Autoritate de Management (AM).

Obiectiv general al proiectului: obținerea de materiale active inovative pentru celule solare organice unicomponente [Single-Material Organic Solar Cells (SMOSCs)] utilizând tehnologii ecologice, ieftine și eficiente.

În perioada de implementare:

  • s-au obţinut (cu randamente bune) celule solare organice unicomponente funcţionale pentru care s-a pus la punct un sistem de încapsulare pentru a prelungi perioada de funcţionare a acestora şi s-au identificat metode care permit realizarea celulelor solare organice pe suport din materiale flexibile şi reciclabile (PET);
  • s-au elaborat două brevete (cererile de invenţie au fost depuse la OSIM) şi s-au publicat 7 articole ştiinţifice inclusiv cu parteneri industriali interesaţi în aplicabilitatea rezultatelor obţinute în proiect;
  • s-a înfiinţat Laboratorul de fabricare şi testare a celulelor solare organice care funcţionează la standarde internaţionale atât datorită echipamentelor extrem de performante achiziţionate în cadrul proiectului, cât şi datorită echipei de cercetare formată din cadre didactice, cercetători post-doctorali şi doctoranzi care a dobândit competenţe ştiinţifice valoroase în domeniul abordat.

Perioada de implementare a proiectului: 1.09.2016 -31.08.2020.

Valoarea totală a proiectului a fost de 8.933.500 lei din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 8.617.500 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020